2016-2017 bu benim eserim proje yarışması

2016-2017 bu benim eserim proje yarışması bu yıl tekrar düzenlenmeye başladı. Tübitak tarafından düzenlenen bu yarışma orta okul öğrencilerine yönelik.Bu benim eserim proje yarışması ile ilgili; proje nasıl yazılır, proje hazırlama rehberi ve buna benzer bilgileri aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:


tübitak bu benim eserim proje yarışması dokümanları

Fwd: Haftanın Kitabı Aşkın 7 Hali - Bişnev!
 Fwd: Bir Adamla Bir Çocuğun Hayata Dönüşünün Komik ve Trajik Öyküsü…

 Fwd: {Özel Egitim Forumlari} WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ(08- 15 Haziran) UYGULAYICI YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Wisc-R Eğitiminin Amacı: Wisc-r zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti kazandırma.

Eğitimin Tanıtımı  : Türkiye'de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

EĞİTİM PROGRAMI: Eğitim süresi 2 gün/16  saattir. Programda ilk önce alt testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir. Katılımcıların yapacakları uygulamaların  süpervizyonunun ardından  belgeleri verilecektir.

 

EĞİTİM TARİHİ: 08-15 Haziran 2014 

  

EĞİTİMCİ: Psk. Buket Yılmaz & Psk. Dan. Hilal Kuyupınar

 

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: Uygulayıcı Sertifikası – Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği onaylı . Sertifikalar tüm kamu ve özel kuruluşlarda geçerlidir.

EĞİTİM ÜCRETİ: 800 TL

EĞİTİM MATERYALİ: 300 TL. (Materyal Görselleri İçin Tıklayınız)

EĞİTİME NASIL KATILABİLİRSİNİZ: 0216 481 70 70'i veya 0555 600 60 26'yı arayarak veya aşağıdaki Kayıt Ol butonuna basarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimle ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki form üzerinden sorabilirsiniz.

 

Kimler Katılabilir  : Ruh sağlığı çalışanları

Eğitim Organizatörü:  Nimet Aygüneş

İletişim                    : 0216 481 70 70 / 0555  600  60  26

Mail                          : klinikpsikolojidernegi@gmail.com

Eğitim Yeri              : Mavi Martı Psikolojik Danışma Merkezi /İstanbul

  

KAYIT OL

Haziran Ayındaki diğer eğitimlerimiz.


Fwd: {mebmemurlari} İLKSAN Ana Statüsünde Değişiklik.

ANA STATÜ

Milli Eğitim Bakanlığından:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 18
inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara,
ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı
ödemesi yapılır."

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Fwd: {mebmemurlari} Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirmeler Başladı.
2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına yerleştirme
işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. Programlara yerleştirme için
adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 28 Mayıs-3
Haziran 2014 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre,
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik
Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'ye
posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli
olmayacaktır. Tercih süresi uzatılmayacaktır.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait
kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve
yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır.
Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden lisans eğitimi bilgilerini kontrol
edebilirler. Lisans eğitimi bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan
adaylar, lisans eğitimi bilgilerini tercih süresi içinde (3 Haziran
2014 günü saat 17.00'ye kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde
yenileyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken mezuniyet belgesinin aslını
veya onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Birden
fazla lisans mezuniyeti olan adaylar bu bilgilerinin sisteme kaydını
yaptırabilecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM'nin
internet sayfasında yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlanan kılavuza aşağıdaki bağlantılardan
erişilebilecektir. Yerleştirme için tercih yapacak adayların kılavuza
dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
http://www.osym.gov.tr/belge/1-21789/2014-pedagojik-formasyon-egitimi-sertifika-programi-ter-.html

açılan sayfadan istediğiniz kılavuzun linkine tıklmanız yeterlidir.
Fwd: {mebmemurlari} Özel Öğretim Krumları Yönetmeliğinde Değişiklik.

Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2014 tarih ve 29014 sayılı yazısı aşağıdadır.
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Kaldırılan madde aşağıdadır,
Madde 46-(2) Akşam liselerinde ise; görsel sanatlar, müzik ve beden
eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde
öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.