Yiyeceklerin korunması için en etkili yöntem hangisidir?Proje örneği

 Üç çeşit kap kullanarak meyve ve sebze için hangisinin en uzun koruma sağladığını test edeceğiz.?Gıda atıklarından ve masraftan ne kadar tasarruf edebiliriz?
Amerika'nın tek bir yılda yiyecek için harcadığı paranın 350 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. 

2016-2017 bu benim eserim proje yarışması

2016-2017 bu benim eserim proje yarışması bu yıl tekrar düzenlenmeye başladı. Tübitak tarafından düzenlenen bu yarışma orta okul öğrencilerine yönelik.Bu benim eserim proje yarışması ile ilgili; proje nasıl yazılır, proje hazırlama rehberi ve buna benzer bilgileri aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:


tübitak bu benim eserim proje yarışması dokümanları

Fwd: {mebmemurlari} Özel Öğretim Krumları Yönetmeliğinde Değişiklik.

Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2014 tarih ve 29014 sayılı yazısı aşağıdadır.
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Kaldırılan madde aşağıdadır,
Madde 46-(2) Akşam liselerinde ise; görsel sanatlar, müzik ve beden
eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde
öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.


bu benim eserim projesi nasıl hazırlanır?

Bu benim eserim projesi nasıl hazırlanır? Bunu anlamak için proje kavramına kısaca değinelim;proje bilimsel verilere dayanan ve ilgilendiği alanda çözümler üretilmesine yardımcı olan çalışmalar bütünüdür.Proje bulmak için öncelikler çevrenizdeki sorunları belirlemelisiniz.Daha sonra kendi imkanlarınızla çözebileceğiniz bir sorunu belirleyerek çözümü hakkında varsayımlar yapmalısınız varsayımın diğer adı hipotezdir. İkinci aşamada belirlediğiniz hipotezi deney gözlem gibi bilimsel çalışmalarla denemelisiniz.Eğer hipoteziniz doğru ise işlemlere projenizi yazarak ve verilerinizi sunum haline getirerek  devam edebilirsiniz.Yanlış ise başka bir hipotez kurarak baştan başlamanız gerekiyor

2013 bu benim eserim sonuçları ne zaman açıklanacak

il çalışma gruplarının projeleri değerlendirmelerinin şubat ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.